Toner Alternativo Lexmark C746H1KG

Toner Alternativo Lexmark C746H1KG

Preço
Preço Venda48,00 €
Desconto
Para Usar em: Lexmark
Descrição

Toner Alternativo para Lexmark C746 Séries/C746DN/C746DTN/C746N/C748 Séries/C748DE/C748DTE/C748E/X746DE/X748DE/X748DTE/XS740 Séries/XS748DE/XS748DTE

(C746H1KG/C746H2KG/C746H3KG/X746H1KG/X746H2KG/X746H3KG/24B5700)

+/-12000 Páginas